عایق کاری لوله ها


عایق کاری لوله‌ها:
لوله‌ها ممکن است به صورت توکار یا داخل داکت و یا روکار نصب شوند ولی در هر صورت بایستی عایق شوند که به یکی از روش‌های زیر انجام می‌پذیرد:


1- لوله‌ها باید از مصالح ساختمانی جدا باشند تا مانع پوسیدگی آن شود.
2- لوله‌های سیستم گرمایش 2 بار «ضد زنگ» زده می‌شوند.
3- لوله‌های دفنی بایستی با روغن و نوار پرایمر عایق شوند.
4- لوله‌های داخل داکت بایستی توسط پشم شیشه با فوم آلومنیوم عایق شود.
5- لوله‌های روکار ممکن است برای عایق‌کاری آن از رنگ و یا ورق آلومنیومی استفاده شود.


عایق کاری کانال:
کانال‌ها هم مانند لوله‌ها ممکن است بصورت توکار یا داخل داکت و یا روکار نصب شوند که در داخل داکت متداول‌تر می‌باشد.

1- کانال‌ها باید از مصالح ساختمانی جدا باشد تا مانع پوسیدن آن شود.
2- فقط آن قسمت از کانال رفت و برگشت که از محیط گرم نشده می‌گذرد عایق می‌شود.
3- کانال‌های توکار توسط پشم شیشه با مفتول گالولنیزه عایق می‌شوند.
4- کانال‌های روکار توسط پشم شیشه یا پشم سنگ با مفتول گالولنیزه عایق می‌شوند.

2020 © Copyright - almaatech.ir