طراحی سیستم تهویه ساختمان مختلف


ساختمان‌های تجاری - اداری

1- در قسمت حسابداری و سایر قسمت‌های مشابه در ادارات عمومی، تعداد نفرات ft2 75 را حداکثر یک نفر در نظر می‌گیرند. در دفاتر خصوصی تراکم افراد به یک نفر در ft2 200 کاهش می‌یابد. در اتاق‌های انتظار، اتاق‌های کنفرانس و اتاق‌های مدیران تعداد افراد ممکن است به یک نفر در ft2 20 افزایش پیدا کند.

2- بار سیستم روشنایی در این ساختمان‌ها تقریبا 2 تا 5w/ft2 در نظر گرفته می‌شود.

3- هنگامی که بارالکتریکی برابر یا بیش تر از 6w/ft2 باشد، باید با استفاده از تخلیه هوا مقداری از حرارت را از منبع تولید آن دفع کند.

4- مساحت مورد نیاز برای تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ساختمان‌های اداری حدود 8 تا 10 درصد مساحت ناخالص ساختمان است.

5- مساحت مورد نیاز برای تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ساختمان‌های اداری حدود 8 تا 10 درصد مساحت ناخالص ساختمان است.

6- برای عبور کانال‌ها، لوله‌ها و تجهیزات به 3 تا 5 درصد مساحت ناخالص هر طبقه مورد نیاز می‌باشد.

7- برج‌های خنک کننده به ازای هر 400 ft2 از مساحت ساختمان حدود 1 ft2 را اشغال می‌کنند.ساختمان‌های تجمعی - سالن‌های اجتماع
1- در این ساختمان‌ها بار اصلی سرمایشی ناشی از حضور افراد و تغذیه هوای تازه است. تعداد افراد را می‌توان از تعداد صندلی‌ها و یا با تقریب حدود 7.5 تا 10 ft2 به ازای هر نفر تخمین زد.

2- هوای تازه مورد نیاز افراد برای این ساختمان‌ها طبق استاندارد 62 انجمن ASHRAE بین 15 تا 60 CFM به ازای هر نفر است.

3- بازده فیلترهای هوای ساختمان‌های تجمعی باید 30% باشد.

4- در فصل سرمایشی معمولا هوای قسمت جایگاه‌ها از بالا تغذیه می‌شود و برگشت هوا می‌تواند از زیر صندلی‌ها و یا ارتفاع پایین در اطراف جایگاه‌ها صورت پذیرد. اگر دریچه‌های برگشت در زیر صندلی نصب شوند نباید سرعت هوا از 275 FPM بیش‌تر باشد. استفاده از دریچه‌هایی که فاصله آن‌ها از یکدیگر 30cm است نتایج رضایت بخشی خواهد داشت.


استادیوم‌ها
1- معمولا در سالن‌های ورزشی کوچک از سیستم‌های تشعشعی در پیرامون و سیستم تهویه مرکزی با 4 تا 6 بار تعویض هوا در ساعت استفاده می‌کنند.

2- اتاق‌های رختکن نیاز به تهویه مطبوع دارند و به میزان تغذیه هوای تازه آن‌ها باید از 2 تا 3CFM در هر فوت مربع باشد.استخرهای شنا
1- هوارسان در استخرها معمولا برای سرمایش یا رطوبت زدایی با استفاده از 100% هوای تازه انتخاب می‌شود.

2- شرایط طراحی استخرهای معمولی به شرح زیر می‌باشد:
شرایط هوای داخل برای استخرهای معمولی و آب درمانی 80F و RH=60% می‌باشد. دمای آب برای استخرهای معمولی 75 تا 85F برای استخرهای آب درمانی 85 تا 95F و برای استخرهای مسابقه 72 تا 75F است. این دما برای استخرهای نگهداری حیوانات دریایی 102 تا 117F می باشد.

3- در اغلب موارد باید هوای استخر را یک تا دوبار در ساعت تعویض کرد. در اکثر مقررات وقتی برای استخر سیستم تهویه مطبوع وجود نداشته باشد تعداد دفعات تعویض هوا 6 مرتبه در ساعت ذکر شده است.

4- مقدار صدای مجاز محوطه استخر باید حدود NC45 تا NC50 باشد.

5- فشار محوطه استخر باید حدود 0.05 تا 0.15in WG کم تر از فضاهای مجاور باشد.

2020 © Copyright - almaatech.ir