سیکل تبرید

سیکل‌های پمپ حرارتی (Heat Pump Cycles) ترمودینامیکی یا سیکل‌های تبرید (Refrigeration Cycles) مدل‌های مفهومی و ریاضی برای پمپ‌های حرارتی (Heat Pumps) و یخچال‌ها هستند.
پمپ حرارتی ماشین یا وسیله‌ای است که حرارت را از یک نقطه با منبع (Source) یا دمای پایین‌تر به نقطه دیگر یا چاه یا چاه حرارتی (Heat Sink) در دمای بالاتر منتقل می‌کند که برای این کار از کار مکانیکی یا منبع حرارتی (Heat Source) با دمای بالا استفاده می‌کند. بنابراین اگر هدف از استفاده از پمپ حرارتی، گرم کردن چاه حرارتی باشد، همانند زمانی که در یک روز سرد داخل خانه را گرم می‌کنیم، می‌توان به آن هیتر (Heater) گفت؛ در صورتی که هدف ما سرد کردن منبع حرارتی باشد، مانند استفاده معمول از فریزر، به آن یخچال (Refrigerator) می‌گویند. در هر دو حالت اصول کارکرد یک‌سان می‌باشد. حرارت از یک نقطه سرد به یک نقطه گرم منتقل می‌شود.


سیکل ترمودینامیکی تبرید
طبق قانون دوم ترمودینامیک حرارت نمی‌تواند خود به خود از یک محل سردتر به یک منطقه گرم‌تر جریان یابد؛ بلکه برای انجام آن، نیاز به انجام کار است. یک کولر گازی نیاز به کار دارد تا بتواند فضای زندگی را خنک کند و حرارت را از فضای داخلی سرد (منبع حرارتی) به فضای خارجی گرم (سینک حرارتی) حرکت دهد. به طور مشابه، یخچال حرارت را از فضای سرد داخل یخچال (منبع حرارتی) به هوای گرم‌تر آشپزخانه (سینک حرارتی) منتقل کند. اصل کارکرد سیکل تبرید در سال 1824 به وسیله سادی کارنو به صورت ریاضی به عنوان یک موتور حرارتی (Heat Engine) شرح داده شد. یک پمپ حرارتی را می‌توان به عنوان یک موتور حرارتی در نظر گرفت که در جهت معکوس کار می‌کند.

2020 © Copyright - almaatech.ir