loader-img
loader-img-2
سیستم های هیدرونیک چیست؟

سیستم‌های هیدرونیک سیستم‌هایی هستند که از آب یا بخار بعنوان واسط انتقال دهنده گرما استفاده می‌کنند.
در برخی جاها کلمه «هیدرونیک» فقط به سیستم‌های گرمایشی کف دورانی مربوط می‌شود که نسبتا محدودتر از آنچه ما در این متن استفاده می‌کنیم می‌باشد.

سرد کننده آب می‌توان در واحد هواگردان اصلی و برای گرم کردن مجدد کویل در سیستم‌های کوره و VAV استفاده کرد. در این بخش سیستم‌هایی را بررسی میکنیم که تجهیزات آب گرم کن و آب سردکن، اغلب گرم کننده‌ها و سردکننده‌ها را فراهم می‌کند.

این سیستم‌ها در بعضی ساختمان‌ها با بخار فشار پایین به جای آب گرم برای گرم کردن استفاده خواهد شد. این عملیات اصولاً مشابه سیستم‌های آب داغ با خروجی بیش‌تر ناشی از دمای بالاتر بخار است. بهر حال کنترل این سیستم‌های بخار قاعدتاً به علت درجه حرارت بخار نامرغوب است.
با توجه به سیستم‌های ASHRAE2001 and Equipment Handbook در مورد سیستم‌های بخار و بخارپز بحث می‌کند. ویژگی‌های بخار، تئوری جریان دو فازی و اندازه گیری لوله بخار ASHRAE 2001 Fundamental Handbook مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سیتسم‌های هیدرونیک به خاطر قابلیتشان در ایجاد خروجی بر اساس مورد نیازاغلب مشترکاً جایی استفاده می‌شوند که بار گرمایشی و سرمایشی متغیر و مرتفع رخ می دهد. این‌ها به طور خاص هستند.
مدار دورانی با گرمای خورشیدی یا ناحیه دورانی در اقلیم های سرد و منجمد که گرما بیش‌تر هدر می رود.

ورودی راهرو یک ساختمان در اقلیم سرد نمونه‌ای از کاربرد ایده‌آل برای این سیستم هاست. آن‌ها متناوباً در ساختمان‌های اداری، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مدارس، ساختمان‌ها، آپارتمان‌ها و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی درمجاورت با سیستم‌های خنک کننده هوا و تهویه کاربرد دارند.


مزایای سیستم‌های هیدرونیک:
 - عایق صوتی، تأمین فضای ساکت
 - صرفه جویی، به علت هزینه‌ی پایین، مقدار زیاد گرما از تجهیزات موضعی کوچک
 - انتقال یکسان گرما اطراف ساختمان
 - تأثیر انرژی، مصرف انرژی کم‌تر در بار پایین

مضرات سیستم‌های هیدرونیک:
 - تهیه هوای خروجی برای تهویه در این سیستم‌های کم است، خطر در نشتی و انجماد
 - رطوبت، کنترل این دستگاه کم است.


 

2020 © Copyright - almaatech.ir