سرویس و نگهداری داکت اسپلیت چگونه است؟


سرویس نگهداری داکت اسپلیت بسیار ساده و کم هزینه است:
1- بررسی میزان گاز مبرد بصورت سالانه
2- شستشوی فیلتر هوای دستگاه هر سه ماه یک‌بار

2020 © Copyright - almaatech.ir