loader-img
loader-img-2
سرمایش چیست؟

منظور از کلمه سرمایش پایین آوردن دمای چیزی پایین‌تر از دمای آن در شرایط فعلی است. این عمل توسط 4 روش زیر امکان پذیر است:

1- سرد کردن بوسیله انتقال حرارت
مثل گذاشتن دست در آب سرد

2- سرد کردن به وسیله‌ی ذوب کردن. (جامد به مایع)
مثل سرد کردن ماهی بوسیله آب شدن یخ‌های کنار آن

3- سرد کردن به وسیله‌ی تبخیر (مایع به بخار)
مانند آب پاشی در باغ که با بخار شدن آب که با گرفتن گرمای هوای اطراف توسط آب هوا خنک‌تر شده و آب تبخیر می‌شود.

4- سرد کردن به وسیله‌ی تصعید (جامد به گاز)
سرد کردن اجسام به وسیله‌ی یخ خشک


کولرهای گازی با استفاده از روش سوم و به وسیله‌ی گازهای مبرد مانند فریون 22 (R22) که به راحتی قابل تبدیل از مایع به بخار هستند، هوای اتاق را سرد می‌نمایند.

حال می خواهیم بدانیم که اصول کارکرد یک کولر گازی جهت سرد کردن فضا چیست. در مثال‌های زیر متوجه می شویم که در زندگی روزمره چگونه احساس سرما به ما دست می‌دهد.

1- هنگامی که به دکتر می‌رویم و قبل از تزریق آمپول پنبه آغشته به الکل که به پوست ما زده می‌شود پس از برداشتن پنبه احساس سرما روی پوست می‌کنیم.
2- با آب پاشی باغ در روزهای گرم تابستان هوای اطراف ما خنک می‌شود.

در مثال‌های فوق الکل و یا آب بوسیله گرفتن گرمای دست ما و یا هوای اطراف تبخیر شده و در نهایت دست ما و هوای اطراف خنک می‌شوند.
همانطور که گفته شد مایعات با گرفتن گرمای هوای اطراف بخار شده و هوای اطراف را خنک می‌نمایند. این عمل اصل عملکرد یک کولر گازی است.


 

2020 © Copyright - almaatech.ir