loader-img
loader-img-2
روش های رطوبت زنی و رطوبت گیری هوا

روش های رطوبت زنی و رطوبت گیری هوا

در بسیاری از مناطق فرآیندهای معمول این است که در زمستان به علت کاهش رطوبت نسبی هوا در اثر گرم کردن هوای خارج، عمل رطوبت زنی انجام شود و در تابستان ضمن سرد کردن هوای مرطوب، عمل رطوبت گیری نیز انجام شود. البته در حالت‌های مختلف به ویژه در صنعت ممکن است نیاز باشد فرآیندهای رطوبت گرفتن، حرارت دادن و یا سرد کردن و رطوبت زدن نیز انجام شود. مطالعه منحنی رطوبی نیز نشان می دهد که در زمستان مقدار رطوبت (بخار آب) در هوای خارج کاهش یافته و بنابراین اغلب به فرآیند رطوبت زنی نیاز است. رطوبت زنی و رطوبت گیری باید با استفاده از سیستم کنترل رطوبت انجام شود.

در ادامه به بررسی روش های روش های رطوبت زنی و رطوبت گیری هوا می پردازیم:

 

رطوبت زدن هوا به دو روش انجام می شود:

1- پاشش آب با دمای بیش از دمای نقطه شبنم هوا از طریق افشانک‌ها به داخل هوا
2- تزریق بخار از طریق شبکه بخار به داخل هوا

 

رطوبت گرفتن هوا می‌تواند به سه طریق انجام شود:

1- پاشش آب با دمای کم‌تر از دمای نقطه شبنم هوا به داخل هوا
2- عبور هوا از روی سطح یا داخل کویل با دمای کم‌تر از دمای نقطه شبنم هوا
3- عبور هوا از روی (داخل) اجسام جاذب آب (خشک کن‌های شیمیایی) مانند آلومینیوم فعال، سیلیکاژن و اتیلن گلیکول.

 

در تهویه مطبوع معمولا از روش دوم که همراه با سرد کردن هوا است، استفاده می‌شود. فرآیند رطوبت زنی بوسیله پاشش آب یک فرآیند بی دررو فرض می‌شود (انتالپی ثابت) و معمولا آن را سرمایش تبخیری می‌نامند. در این فرآیند هوای داخل دستگاه حرارت محسوس خود را به صورت گرمای نهان به بخار آب می دهد و سرد می‌شود.

در این مقاله نیز بخوانید: عایق کاری لوله ها

 

دیدگاه شما

2020 © Copyright - almaatech.ir