روش تست مصرف برق کولر گازی

با توجه به اهمیت روز افزون مصرف بهینه‌ی انرژی و وجود کولر گازی با گریدهای مختلف انرژی در بازار، توضیحاتی درباره‌ی روش‌های آزمون کولر گازی و چگونگی محاسبه‌ی گرید انرژی ارائه می‌شود. برای آزمون عملکرد و میزان مصرف انرژی یک اسپلیت دو روش رایج وجود دارد که در استاندارد بین المللی مربوطه نیز به این دو روش اشاره شده است.

 

 

روش کالیمتری (گرماسنجی)

در این روش با استفاده از تجهیزات گرماسنجی میزان گرمایی که کولر گازی می‌تواند از محیط بگیرد تعیین می‌شود. برای عمل خنک سازی اسپلیت، انرژی الکتریکی مصرف می‌شود که با تقسیم میزان انرژی الکتریکی مصرف شده، شاخص مصرف انرژی (EER) محاسبه می‌گردد.

 

همچنین میتوانید در ارتباط با کاهش مصرف برق کولر گازی نیز اطلاعات مفید و کاربردی کسب بفرمایید

روش آنتالپی هوا

در این روش با استفاده از تغییرات آنتالپی هوای محیط و انرژی الکتریکی مصرف شده، شاخص مصرف انرژی محاسبه می‌شود. روش کار بر اساس اختلاف آنتالپی هوای ورودی به کولر گازی و هوای خروجی از کولر گازی می‌باشد. میزان اختلاف آنتالپی، با اندازه گیری نرخ هوای خارج شده از دستگاه و اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی کولر گازی محاسبه می‌گردد. لازم به ذکر است که آنتالپی نقاط مورد با توجه به خواص هوا (دما، میزان رطوبت، چگالی) و با استفاده از جدول سایکرومتریک هوا محاسبه می‌گردد. در نهایت اختلاف آنتالپی نقاط کاری مورد نظر محاسبه شده و با در نظر گرفتن میزان انرژی الکتریکی مصرف شده، شاخص مصرف انرژی محاسبه می‌گردد. گرید مصرف انرژی بر اساس این شاخص تعیین شده و پس از تایید مراجع ذی‌صلاح بر روی برچسب انرژی دستگاه درج می‌گردد. در آزمایشگاه صرفه جویی انرژی سابا از روش آنتالپی هوا برای آزمون کولر گازی استفاده می‌شود.

 

2020 © Copyright - almaatech.ir