loader-img
loader-img-2
خواص شیمیایی و ایمنی مبردها

مهم‌ترین خواص شیمیایی و ایمنی یک مبرد کارساز چیست؟

1- مبرد نباید چه در حالت خالص و چه در حالت ترکیب با خلاء سمی باشد.

2- مبرد باید غیر قابل اشتعال و انفجار باشد. آمونیاک، در ترکیبی با هوا قابل انفجار است اما فریون‌ها فاقد قابلیت اشتعال و انفجار می‌باشد.

3- مبرد نباید قابل ترکیب با مواد سازنده‌ی اجزاء سیستم تبرید باشد. به طور مثال مبرد آمونیاک قابل ترکیب با مس بوده و به همین علت در ساخت سیستم تبرید آمونیاکی از آهن استفاده می‌شود.

4- مبرد نباید تأثیرات منفی بر مواد غذایی داشته باشد. به طور مثال مبرد آمونیاک مزه‌ی بعضی از مواد غذایی دارای رطوبت را ازبین برده و ممکن است آن‌ها را سمی کند. همچنین میتوانید در ارتباط با با تفاوت گاز r410  و r22 اطلاعات کاربردی کسب بفرمایید.

 

خواص شیمیایی مبردها

 

5- قابلیت حل مبرد در روغن که منجر به تغییر درجه‌ی غلظت روغن می‌شود اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا مشخص کننده‌ی مراحلی است که لازم است روغن کاری انجام گیرد. مبردهایی مانند آمونیاک یا انیدرید کربنیک که قابل حل در روغن نیست، مشکلی ایجاد نمی‌کنند، زیرا روغن در خط خروجی کمپرسور، با نصب یک جداساز روغن از مبرد جدا شده و به کمپرسور بازگشت داده می‌شود. مانند فریون 11، 12 و 13 که کاملا در روغن حل می‌شوند نیز پس از تبخیر در تبخیرکننده، به کمپرسور بازگشت داده می‌شود و روغنی که از مبرد جدا شده است به وسیله نیروی ثقل و طراحی مناسب قطر لوله‌ی مکش، با کمک سرعت مبرد به کمپرسور بازگردانیده می‌شود. در مورد برخی از مبردها که تا اندازه‌ای در روغن حل می‌شوند، بازگشت روغن به کمپرسور با اشکال رو به رو خواهد بود. به طور مثال فریون 22، 502 و 114 در دمای پایین که به غلظت و جنس روغن بستگی دارد، دو فاز مایع از روغن و مبرد ایجاد می‌کنند که برگشت روغن به کمپرسور را با اشکالاتی رو به رو می‌سازد. برای رفع این اشکالات، از یک جداساز روغن کارآمد و یا روغن‌های ترکیبی که قابلیت حل در مبرد تا 80- درجه‌ی سانتیگراد را دارند، استفاده می‌شود.

در مورد فریون 502 و 22؛ می‌توان از تبخیرکننده‌های کویل انبساط مستقیم استفاده کرد که در آن، مخلوط مبرد و روغن به وسیله‌ی سرعت بخار مکش، به کمپرسور بازگردانده می‌شود. اگر از تبخیر کننده‌های مرطوب استفاده شود، چون سرعت بخار مکش کم است،روغن به خودی خود نمی‌تواند به کمپرسور بازگردانده شود. در چنین حالتی، روغن که دربالای بخار جمع شده است؛ به وسیله یک رابط از تبخیرکننده به کمپرسور انتقال داده می‌شود. در مورد آمونیاک و فریون 12، چون روغن سنگین‌تر از مبرد می‌باشد، در پایین تبخیر کننده انباشته شده و می‌توان از آنجا به خارج کشیده شود.

6- مبرد باید از لحاظ شیمیایی ثابت بوده و در دمای کارکرد تجزیه نشود.

7- نفوذ رطوبت در سیستم‌های تبرید به ویژه آن‌هایی که زیر صفر کار می‌کنند، مسئله‌ای بسیار پر اهمیت است که به باید به کلی از بروز آن جلوگیری شود زیرا وجود رطوبت، باعث یخ زدن و انسداد شیر انبساط و لوله موئین شده و از حرکت مبرد جلوگیری می‌کند همچنین وجود رطوبت باعث زنگ زدگی لوله‌ها، شیرها و دیگر ادوات شده و کیفیت روغن را نیز ضایع می‌کند.

 

دیدگاه شما

2020 © Copyright - almaatech.ir