تفاوت داکت اسپلیت با سیستم رادیاتور و اسپلیت دیواری

تفاوت داکت اسپلیت (اسپلیت کانالی) با سیستم رادیاتور و کولر گازی:

1- مصرف برق بالا در سیستم کولر گازی
2- مصرف گاز کم‌تر در سیستم داکت اسپلیت در مقایسه با سیستم رادیاتور
3- لوله کشی کم‌تر برای سیستم داکت اسپلیت اما در اسپلیت دیواری هر پنل احتیاج به لوله کشی مجزا دارد
4- استفاده از یک کندانسور در سیستم داکت اسپلیت اما استفاده از کندانسورهای متعدد در اسپلیت دیواری
5- زیبایی بیش‌تر در سیستم داکت اسپلیت از نظر معماری داخلی

2020 © Copyright - almaatech.ir