loader-img
loader-img-2
تعویض روغن کمپرسور های برودتی

 


جهت تعویض روغن کمپرسورهای برودتی حتما باید به کاتالوگ سازنده کمپرسور مراجعه شود و نوع روغن مناسب که سازنده مشخص کرده استفاده شود.
روغن کمپرسورهای برودتی هر چند وقت یک‌بار بدلیل کثیفی مدار یا آلوده شدن بر اثر سوختگی سیم پیچ و افت فشار بدلیل گرفتگی صافی روغن باید عوض شود جهت این کار باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد:

1. ابتدا سیستم را پمپ دان کنید. برای این کار شیر خط مایع را ببندید تا ساکشن کمپرسور تا نزدیک صفر بیایید.

2. شیر مکش و رانش کمپرسور را بسته و گاز داخل کمپرسور را تخلیه می‌کنیم.

3. برق هیتر گرم کن روغن را قطع کرده تا هنگام تخلیه روغن، هیتر نسوزد.

4. پس از تخلیه کامل گاز، درب تخلیه روغن را که در پایین‌ترین قسمت کمپرسور قرار دارد باز کرده و روغن معیوب را در یک ظرف تخلیه می‌کنیم.

5. در مقابل درب تخلیه روغن یک فیلتر توری فلزی وجود دارد که باید حتما با یک محلول شستشو شده و کملا خشک شود (باد گرفته شود). در صورت کثیف بودن این فیلتر فشار روغن افت می‌کند و روغن‌کاری کمپرسور به خوبی انجام نمی‌شود.

6. توری فلزی و درب تخلیه را به ترتیب همان گونه که باز کردیم می‌بندیم و پیچی که مخصوصه تزریق روغن می‌باشد را باز می‌کنیم.

7. می‌توان یک مغزی به قسمت تزریق روغن بست و روغن را توسط قیف مخصوص تا اندازه استاندارد که دو سوم شیشه نمایشگر است می‌ریزیم. (معمولا برچسبی که اندازه روغن را مشخص می‌کند کنار این شیشه متصل شده. این برچسب سطح روغن مورد نیاز کمپرسور درحال کار را نشان می‌دهد.)
جهت تسریع شارژ روغن می‌توان از قسمت ساکشن همزمان کمپرسور را وکیوم کرد تا خلاء داخل کمپرسور مکش روغن را سریع‌تر کند.

8. حال باید تمام مغزی‌هایی که باز کردیم را بسته و کمپرسور را وکیوم کنیم.

9. شیرهای کمپرسور و شیر خط مایع را باز می‌کنیم و پس از تست درپوش‌هایی که باز کردیم سیستم آماده روشن شدن می‌باشد.
دقت کنید روغن‌های برودتی جاذب شدید رطوبت است و نباید خیلی با هوا در ارتباط باشد.
 

 

2020 © Copyright - almaatech.ir