تعریف برج خنک کننده

برج خنک کننده چیست؟


در گزینش صحیح دستگاه خنک کننده آب متناسب با مقتضیات یک پروژه معین باید چند عامل اصلی را لحاظ کرد:
توان خنک کنندگی، مسائل اقتصادی، سرویس‌های مورد نیاز و شرایط طبیعی و ...
این عوامل اغلب به هم وابستگی متقابل دارند اما هر یک بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرند از آنجا که ممکن است انواع زیادی از دستگاه‌ها توانایی تامین مقصود را داشته باشند عواملی همچون ابعاد دستگاه، مساحت محل نصب، حجم هوای جریانی، میزان مصرف انرژی فن و پمپ، موارد بکار رفته در ساخت دستگاه، سهولت یافتن دستگاه در بازار بر انتخاب نهایی تاثیر گذار خواهد بود.
برج‌های خنک کننده در اندازه‌های مختلف برای دفع حرارت از یک تا چند تن تبرید ساخته می‌شوند، برج‌های بزرگ برای کاربردهای معین ساخته می‌شوند و معمولا از چندین سلول تشکیل می‌شوند که هر یک اجزای خاص خود را دارند.

 

 

محل نصب

اگر بتوان برج خنک کننده را در فضای باز با جریان هوای آزاد قرار داد در حصول یک بازده مناسب از برج مشکلی وجود نخواهد داشت اما چنانچه قرار باشد برج در داخل ساختمان و محصور بین دیوارها نصب شود موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد: باید فضای کافی و بدون مانع مزاحم در اطراف برج وجود داشته باشد تا هوای لازم به برج برسد هوای گرم خروجی از برج باید به گونه‌ای تخلیه شود که امکان بازگشت و گردش مجدد آن به برج وجود نداشته باشد زیرا گردش مجدد چنین هوایی در برج دمای مرطوب هوای ورودی به برج را افزایش می‌دهد و باعث گرم ماندن آب در خروج از برج می‌شود گردش مجدد هوا به داخل برج هنگامی مورد توجه قرار می‌گیرد که چند برج در مجاورت هم باشند.
تعیین محل نصب برج به عوامل دیگری هم بستگی دارد از قبیل استحکام محل نصب، تجهیزات اضافی برای تقویت آن، هزینه فراهم کردن تجهیزات اضافی برای برج و مسائل مربوط به معماری ساختمان و...

 

 

 

لوله کشی

سیستم لوله کشی برج خنک کننده بایستی به گونه‌ای طراحی شود که امکان انبساط و انقباض بین لوله‌ها فراهم باشد و چنانچه برج بیش از یک اتصال ورودی باشد باید جهت متعادل کردن جریان آب به هر یک از سلول‌های برج شیر متعادل کننده نصب شود و چنانچه لازم باشد یکی از سلول‌های برج جهت تامیرات از مدار خارج شود باید دارای شیر مسدود کننده جریان باشد اگر دو یا چند برج بصورت موازی نصب شده باشند باید از یک لوله مشترک بین دو تشت برج جهت متعادل کردن آب داخل برج استفاده شود به منظور ممانعت از سرریز آب داخل برج هنگام توقف کار تمامی مبدل‌ها بایستی پایین‌تر از سطح آب برج قرار داشته باشند.

 

 

کنترل ظرفیت

بیش‌تر برج‌های خنک کننده در معرض تغییرات قابل توجه دمای مرطوب هوا و بار در طول فصل گرم می‌باشند بدین لحاظ ممکن است جهت ابقای شرایط تجویز شده برای کارکرد مطلوب برج بعضی از روش‌های کنترل ظرفیت به کار گرفته شود.
ساده‌ترین روش کنترل ظرفیت برج‌ها تغییر سرعت فن می‌باشد که اغلب در برج‌های چند سلولی به کار می‌رود با موتورهای دور متغییر می‌توان این کار را انجام داد.
روش دیگر در کنترل طرفیت استفاده از دمپر تنظیم کننده در دهانه خروجی فن سانتریفوژ می‌باشد.
روش دیگر بای پاس کردن آب می‌باشد.

 

 

 

کار زمستانی برج خنک کننده

اگر قرار باشد برج در دمای زیر صفر درجه کار کند باید موارد زیر بحث شود:
1. گردش باز آب در برج خنک کننده
2. گردش بسته آب در یک سرد کننده تبخیری مدار بسته
3. آب تشت در برج خنک کننده
 

 

دیدگاه شما

2020 © Copyright - almaatech.ir