تصفیه آب به روش EDI


همچنان که در مطالب قبلی نیز قید شد یکی از مهم‌ترین نیازهای صنایع مادر: مانند صنعت هسته‌‌ای، صنعت داروسازی، صنعت قطعات نیمه رسانا و... داشتن آبی با خلوص بسیار زیاد می‌‌باشد.
برای تولید چنین آب‌‌هایی ابتدا آب خام بسته به غلظت املاح موجود در آن توسط یکی از روش‌‌های پیشرفته مانند اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، EDR و یا تقطیر مورد تصفیه قرار می‌‌گیرد.

خروجی چنین تصفیه‌‌هایی آبی با خلوص بالای µs/cm 25 می‌‌باشد و هنوز با استاندارد آب فوق خالص فاصله دارد.
لذا آب خروجی در یکی از سیستم‌‌های تبادل یونی یا EDI مورد تصفیه مجدد قرار می‌‌گیرد تا آب با خلوص بسیار بالا را تولید نماید.
معایب سیستم‌‌های رزینی مصرف زیاد مواد شیمیایی جهت احیاء و همچنین اشغال فضای زیاد با توجه به حجم آب تولیدی می‌‌باشد.
سیستم EDI ترکیبی از فرآیند تبادل یونی و فیلتراسیون غشایی می‌‌باشد که خروجی آن آبی بدون املاح و با هدایت الکتریکی کم‌تر از µs/cm 2/0 است.

در سیستم EDI نیز املاح از طریق فرآیند تبادل یونی از آب جدا می‌شوند. با این تفاوت که ممبران‌‌ها به طور پیوسته با جریان برق احیاء می‌‌شوند که این امر نیاز به استفاده از مواد شیمیایی جهت احیاء ممبران‌‌ها را از بین می‌برد.
هر واحد EDI متشکل از تعدادی سلول است که بین دو الکترود قرار گرفته‌اند.

2020 © Copyright - almaatech.ir