loader-img
loader-img-2
تاثیر مبردها بر لایه اوزن

مبردها و تاثیر آنها بر لایه ی ازن:

اتمسفر یک عامل مهم برای زندگی در کره زمین می باشد. از لایه‌های مختلفی من جمله تروپوسفر و استراتوسفر تشکیل شده است. لایه استراتوسفر دارای گاز اوزن بوده که که ما را در مقابل اشعه ماوراء بنفش خورشید حفظ می‌کند. ازن در حالت طبیعی به صورت بالانس است،یعنی  اوزنی که از ترکیب اکسیژن نوزاد با مولکول اکسیژن ایجاد می‌گردد. تحت تاثیر عواملی از جمله اکسیدهای کلر، برم، CFCها (کلرو فلوئورکربن) مجدداً به O2 تبدیل شده و بر این اساس مقادیر تولید شده اوزن با مقادیر از بین رفته باید به طور معمول برابر باشدتا مقدار اوزن در استراتوسفر ثابت بماند.

همچنین میتوانید در ارتباط با با تفاوت گاز r410  و r22 اطلاعات کاربردی کسب بفرماییدولی چنانچه میزان اوزن از بین رفته که عمدتا به علت افزایش CFCها می‌باشد کاهش یابد، با توجه به محدود بودن اوزن تولید شده، طبیعتا مقدار اوزن در اتمسفر تقلیل یافته و پدیده «تخریب لایه اوزن» را به وجود می‌آورد. به طور کلی نشت گازهای CFC در جو باعث بر هم زدن بالانس طبیعی اوزن در لایه استراتوسفر شده است. اکنون میزان از بین رفتن اوزن از تولید اوزن جدید سریع‌تر می‌باشد و این تخریب در قطب جنوب، جایی که لایه اوزن نازک می‌باشد واکنش سریع‌تری نشان داده که بنا بر اعتقاد دانشمندان منجر به سوراخ شدن آن شده است. همچنین شرایط ایجاد سوراخی در قطب شمال نیز در حال وقوع است حدود 50 سال به طول انجامیده تا کلرین متمرکز در CFCها به لایه استراتوسفر صعود کرده و اولین سوراخ در لایه اوزن ناحیه قطب جنوب ظاهر گردیده است.

 

مبردها:

مبرد ها باید مجهز به ویژگی هایی مانند ضریب انتقال حرارت بالا، نقطه انجماد پایین، عدم قابلیت اشتعال، عدم واکنش با روغن، سمی نبودن، عدم اکسیداسیون و دارای گرمای نهان متعال برای تبخیر می باشد. 
موادشیمیایی هستند که برای استفاده به عنوان مبرد خواص مناسبی دارند که می توان از آن ها به عناصر هیدروژن هالوژن و کربن اشاره نمود. به این عناصر هالوکربن نیز می گویند. 

 

اثرات زیست محیطی مبردها:

اثرات زیست محیطی به دو دسته تخریب لایه اوزون و ایجاد اثر گلخانه‌ای تقسیم می گردند.

 

تخریب لایه اوزون:

لایه ازن با ضخامت تقریبا 3 میلی میتر در ارتفاع 20 الی 30 کیلومتری سطح زمین قرار گرفته است. وظیفه این لایه جذب پرتوهای فرابنفش خورشید و تبدیل آن به فروسرخ به جهت جلوگیری از آسب به انسان ها و جانواران می باشد.

 

تخریب لایه ازن

 

اثر گل خانه‌ای مبردها:

از دیگر اثرات زیست محیطی مبردها پدیده گلخانه ای می باشد.
در گلخانه ‌زمانی که نورخورشید ازشیشه ها عبور می کند انرژی آن کم می شود بنابراین بعد از این نور با سطح زمین برخورد کرد دیگر توانایی بازتاب آن را به محیط اطراف ندارد.همین امر سبب گرم شدن محیط داخل گلخانه خواهد شد. در سطح زمین هم به همین صورت است با این تفاوت که به جای شیشه با برخی از اتم ها در جو گیر می افتد و سبب افزایش دمای زمین می شود. افزایش دما زمین خسارات زیادی مانند تغییرات اقلیمی، تغییر دما، بیماری های گرمسیری، ذوب شدن یخ های قطبی و ایجاد سیل را به دنبال خواهد داشت. 

 

اثر گلخانه ای

 

دیدگاه شما

2020 © Copyright - almaatech.ir