loader-img
loader-img-2
برج های خنک کننده بدون فن

اساس کار این برج‌ها مشابه انژکتور می‌باشد. با پاشش آب از طریق نازل‌ها حجم زیادی از هوا در مقایسه با انواع برج‌های خنک کننده فن دار از سمت صفحات Stabilizer به درون برج کشیده می‌شود. با ترکیب هوا و ذرات ریز آب در محفظه داخلی، بدون نیاز به سطوح مرطوب امکان تبخیر درصد جزیی از آب و گرفتن حرارت آن فراهم گردیده و در نتیجه آب سرد می‌شود. اما با برخورد به صفحات Eliminator به داخل برج برگشته و هوا نیز ضمن عبور از این صفحات با از دست دادن قطرات آب از طریق صفحات Ven خارج می‌شود. در محل ورودی آب به برج یک صافی قرار داده شده تا از ورود مواد زاید به داخل نازل‌ها جلوگیری کند. تنها مصرف کننده انرژِی پمپ‌های سیرکولاسیون آب است که در یک محل متمرکز می‌باشد. در تمام مراحل، برج کار خود را با حداکثر راندمان انجام می‌دهد.

مزایای برج‌های بدون فن
1- حذف کلیه قطعات متحرک
2- حذف صفحات مرطوب داخل برج
3- حذف هر گونه اتصال الکتریکی و کابل کشی و تابلو برق
4- صدای بسیار پایین
5- راندمان بالا و عملکرد مطمئن
6- عمر طولانی و تقریبا بدون نیاز به سرویس و نگهداری
7- عدم پاشش آب به اطراف


انتخاب ظرفیت
از قابلیت‌های برج خنک کننده بدون فن امکان تغییر ظرفیت هر مدل با تغییر فشار آب ورودی به برج می‌باشد.


محدوده عملکرد
با در نظر گرفتن تعاریف زیر محدوده استفاده از این برج‌ها مشخص می‌گردد:
Tw1: دمای آب ورودی به برج
Tw2: دما آب خروجی از برج
Twb: دمای حباب مرطوب

به طور کلی برج‌های خنک کننده بدون فن در حالتی که در جدول آمده بهترین انتخاب می‌باشند. از طرفی با پایین آمدن دمای حباب مرطوب ظرفیت برج نسبت به سایر انواع برج‌های خنک کن افزایش بیش‌تری می‌یابد.
به عنوان مثال به ازای 4.5°c کاهش دمای حباب مرطوب، ظرفیت برج به دو برابر افزایش می‌یابد.


کنترل ظرفیت
برای کنترل ظرفیت در صورت تغییر دمای محیط یا میزان مصرف، معمولا پمپ سیرکولاسیون به صورت دوبل انتخاب می‌شود. در این حالت با خاموش و روشن نشان دادن پمپ‌ها می‌توان فشار آب ورود به برج و در نتیجه ظرفیت آن را تغییر داد.

2020 © Copyright - almaatech.ir