اینورترها همان اسپلیت ها هستند؟


اسپلیت‌های اینورتر که 40 تا 60 درصد کم مصرف‌تر هستند با برچسب انرژی A و یا +A عرضه می‌شوند.
به یاد داشته باشید اگر اسپلیتی با برچسب‌های مذکور در بازار مشاهده کردید دلیل بر اینورتر بودن آن نیست چون سیستم‌های معمولی هم می‌توانند با برچسب انرژی A ساخته شوند البته در بعضی ظرفیت‌ها، اما کولر گازی اینورتر 40 تا 60 درصد کم مصرف‌تر از معادل خود در سیستم معمولی است.
نتیجه: تنها اسپلیت اینورتر است که راندمان بالا و مصرف کمی به معنای واقعی دارد.

2020 © Copyright - almaatech.ir