loader-img
loader-img-2
انواع گاز های مبرد

گازهایی که در صنعت تبرید تولید سرما میکنند به سه گروه‌های بی خطر، کم خطر و پر خطر تقسیم می‌شوند. تمامی گازهای تولید سرما با حرف R که حرف اصلی آن Refrigerant به معنی «سرما زا» می باشد شروع می‌شود.

بی خطر
R-113
R-11
R-21
R-22
R-13
R-12
R-13B1
R-114
R-30
R-500
R-502
R-503
R-744

مواد سمی و تا حدودی قابل اشتعال
R-1130
R-611
R-160
R-764
R-40
R-717

همچنین میتوانید در ارتباط با با تفاوت گاز r410  و r22 اطلاعات کاربردی کسب بفرمایید

مواد قابل اشتعال
R-600
R-601
R-290
R-170
R-1150


اکثر گازهای گروه اول بدلیل تخریب لایه اوزن ممنوع گردیده و دارای جایگزین می‌باشند.

بعضی از گازهای گروه دوم بدلیل ارزانی مانند آمونیاک (R-717) بطور گسترده استفاده می‌شود.

گازهای گروه سوم بدلی سرمازایی زیاد یعنی اینکه دارای فشار زیاد می‌باشند بصورت خیلی محدود و با رعایت شرایت خاص مانند اتان با شماره 170 هنوز استفاده می‌گردند.


 

2020 © Copyright - almaatech.ir