انواع پمپ

 

 

پمپ سانتریفوژ (شعاعی)

عملکرد این پمپ به این صورت است که در آن سیال موازی محور وارد چرخ پمپ شده وعمود برآن ازچرخ خارج می‌گردد. این پمپ‌ها معمولا برای ایجاد فشارهای بالا در دبی‌های کم به کار می‌روند. بنابراین اغلب پمپ‌های سانتریفوژ توانایی خوبی در ایجاد فشارهای بالا دارند. پمپ‌های سانتریفوژ شایع‌ترین نمونه از پمپ‌ها هستند.

 

 

 

 

 

 

پمپ‌های محوری

سیال موازی محور وارد پمپ می‌گردد و به طور موازی نسبت به محور از چرخ خارج می‌گردد. این پمپ‌ها برای ایجاد فشارها و دبی‌های متوسط به کار می‌روند.

 

 

 

 

 

 

 

پمپ‌های نیمه سانتریفوژ (با جریان مختلط)

سیال موازی محور وارد چرخ پمپ می‌گردد و به طور مایل نسبت به محور از چرخ خارج می‌گردد. این پمپ‌ها برای ایجاد فشارها و دبی‌های متوسط به کار می‌روند. این پمپ‌ها نسبت به پمپ‌های سانتریفوژ توانایی بیش‌تری در استفاده و به کارگیری دبی‌های یالا را دارا می‌باشند.

مبانی و کاربرد پمپ‌های گریز از مرکز Centrifugal Pump اصول کار کلیه این پمپ‌ها بر اساس استفاده ازنیروی «گریز از مرکز» پایه گذاری شده است. هر حجمی که در یک مسیر دایره‌ای یا منحنی الشکل حرکت کند، تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز واقع می‌شود. جهت نیروی مذکور طوری است که همواره تمایل دارد که جسم را از محور یا مرکز دوران دور سازد.

 

 

 

 

 

 

قسمت‌های اصلی یک پمپ گریز از مرکز

 - الکترومتور که شامل قسمت الکتریکی پمپ است.
 - کوپل یا هم محور سازی که متصل کننده الکترومتر به شافت (محور) پمپ است.
 - هوس برینگ که محل قرار گیری برینگ‌ها می‌باشد.
 - مکانیکال سیل که محل آب بندی پمپ و جدا کننده سیال پمپاژ شده و قسمت مکانیکی پمپ می‌باشد.
 - پره‌های پمپ که با توجه به نوع کاربرد دارای انواع مختلفی می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

مکانیکال سیل

مکانیکال سیل یا محفظه آب بند قسمتی است که در حد فاصل بین برینگ‌ها و پروانه‌ی پمپ قرار گرفته است و از مهم‌ترین قسمت‌های پمپ می‌باشد چرا که وظیفه‌ی آن جلوگیری از ورود سیال به درون برینگ‌ها و بر روی شفت می‌باشد. مکانیکال سیال بوسیله منبع سیلیپات روغن خنک کاری می‌شود منبع سیلیپات برای خنک کاری است که روغن آن دارای ویسکوزیته بالایی است و گاهی نیز از خود سیال برای خنک کاری مکانیکال سیل استفاده می‌شود برای برینگ‌ها نیز از یک گیج روغن برای خنک کاری استفاده می‌شود که دارای ویسکوزیته کم‌تری است.

 

 

 

 

 

 

آب بندی صحیح پمپ‌ها

 - باید جنس طناب آب بندی به گونه‌ای انتخاب شود که حداقل اصطکاک بین شفت و طناب باشد (با انتخاب روانساز مناسب نیز امکان پذیر است).

 - مقدار کمی از سیال به صورت یک فیلم بین شفت و طناب قرار گیرد و موجب روانکاری شود پس در این نوع آب بندی مقدار کمی نشتی الزامی است ولی درجه حرارت محفظه آب بند باید ثابت باشد و افزایش نیابد.

 - میزان سایش طناب آب بند به شفت رابطه مستقیمی با سرعت چرخش و قطر شفت دارد در یک سرعت چرخشی ثابت هر میزان که قطر شفت بیش‌تر باشد میزان سایش نیز بیش‌تر است.

- در موقعی که سیال پمپ شونده دارای ذرات معلق جامد باشد امکان نفوذ ذرات موجود در نشتی بین شفت وطناب آب بندی بسیار زیاد است که موجب از بین رفتن شفت و طناب می‌شود. برای جلو گیری از این مشکل باید از یک سیستم آب بندی اضافی در محفظه انتهای گلند استفاده شود به این ترتیب که ابتدا یک یا چند طناب آب بندی در محفظه گلند قرار داده سپس یک رینگ تو خالی در پشت آن‌ها قرار می‌گیرد و حلقه‌های بعدی طناب بعد از این رینگ قرار می‌گیرند. در محل قرار گرفتن رینگ حفره‌ای در محفظه گلند در نظر می‌گیرند که سیال تمیز را بین حلقه‌های طناب می‌راند فشار این سیال یک تا دو بار بیش‌تر از فشار دهش پمپ است. در این حالت هم نشتی بسمت داخل محفظه پمپ و هم از انتهای گلند بطرف بیرون جریان دارد و باعث جلوگیری از رانش ذرات معلق بین طناب آب بندی و شفت می‌شود.
 

 

 

 

2020 © Copyright - almaatech.ir