انواع منابع تامین کننده حرارتی جهت سیستم گرمایشی از کف


سیستم های گرمایش از کف همانند سیستم رادیاتور قابلیت اتصال به انواع منابع تامین کننده حرارتی را دارا می باشند. ولی با توجه به راندمان بالای گرمایش کفی دمای مورد نیاز به بیش‌تر از 50 درجه نمی‌رسد. از طرف دیگر دمای مورد نیاز سیستم آبرسانی حد اقل 60 درجه می باشد. در نتیجه در ساختمانی که از گرمایش کفی استفاده می کند نیاز به دو مدار با درجه حرارت متفاوت ضروری است که به روش‌های ذیل ممکن می باشد:

 - استفاده از پکیج
 - استفاده از موتورخانه با دو دیگ کوچک
 - استفاده از موتورخانه با یک دیگ و مبدل حرارتی
 - استفاده از موتورخانه با یک دیگ و الکترو والو با مدار بای پاس

2020 © Copyright - almaatech.ir