loader-img
loader-img-2
انواع شیر رادیاتور

شیرهای معمولی رادیاتور از نظر عملکرد دارای یک تعریف کلی هستند که شامل مسدود و یا باز نمودن جریان آب می‌باشد. ولی شیرهای ترموستاتیک رادیاتور به گونه‌ای ساخته شده‌اند که بمنظور تنظیم دما توسط ترموستات، امکان عبور جریان‌های مختلف را فراهم می‌کنند. یکی از قابلیت‌های مهمی که در برخی از شیرهای ترموستاتیک رادیاتور وجود دارد امکان تنظیم اولیه جریان آب (Presetting) می‌باشد که در صورت مجهز بودن شیر به این سیستم می‌توان با تغییر سطح مقطع جریان آب و ایجاد افت فشار، حداکثر آب ورودی به رادیاتور را محدود کرد.
لازم به ذکر است در ساختمان‌های با سیستم آب‌ گرم مرکزی به سبب ارتفاع طبقات و یا فاصله واحدها از مرکز حرارتی معمولا توزیع گرما در تمام نقاط یکسان نخواهد بود، در نتیجه واحدهای نزدیک به موتورخانه برای رهایی از افزایش گرمای اتاق مجبور به بازکردن پنجره‌ها می‌شوند و واحدهای دورتر و طبقات بالا بعضاٌ از وسایل و امکانات گرمایشی جانبی استفاده می‌نمایند. در این حالت می‌توان با استفاده از شیرهای ترموستاتیک رادیاتوری که مجهز به سیستم تنظیم اولیه می‌باشند، جریان‌های مختلف آب در رادیاتورهای طبقات مختلف ایجاد کرد.
برای استفاده مطلوب و بهینه از ترموستات و همچنین کاهش اثرات مربوط به گرمای شیر و لوله‌های سطحی و هوای اطراف رادیاتور بر عملکرد شیر ترموستاتیک رادیاتور باید ترموستات بصورت افقی نصب شود. برای این منظور و با توجه به نحوه قرارگرفتن لوله‌های ورودی آب رادیاتور، از شیرهای مختلف زیر برحسب شرایط استفاده می‌شود.


انواع شیر مورد استفاده در رادیاتورها عبارتند از:

1- شیر زاویه دار: زمانی که لوله ورودی آب به رادیاتور از دیوار پشتی باشد.
2- شیر مستقیم: زمانی که لوله ورودی آب به رادیاتور از دیوار جانبی مستقیما به رادیاتور وارد شود.
3- شیر زاویه دار راست: زمانی که لوله ورودی آب به رادیاتور از زمین و سمت راست رادیاتور باشد.
4- شیر زاویه دار چپ: زمانی که لوله ورودی آب به رادیاتور از زمین و سمت چپ رادیاتور باشد.
5- شیر زاویه دار معکوس: این مدل برای تمامی حالات فوق قابل استفاده می باشد، با این تفاوت که ترموستات به صورت افقی و در امتداد رادیاتور قرار می گیرد. (در سه حالت بالا ترموستات به صورت افقی ولی عمود بر امتداد رادیاتور قرار می گرفت)


 

2020 © Copyright - almaatech.ir