loader-img
loader-img-2
انواع بویلرهای تجاری

یک بویلر برای اینکه بتواند در گروه بویلرهای تجاری قرار گیرد، باید توانایی تولید بیش از BTU 300000 (یکای بریتانیایی حرارت معادل 1055 ژول) انرژی را داشته باشد. طراحی قطعات و سوخت مصرفی این بویلرها اساساً شبیه نمونه‌های کوچک‌تر و خانگی است.

بویلرهای تجاری دارای انواع مختلف هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

چگالشی (Condensing)
ترکیبی (Combination)
سیستم (System)

درحالی‌که هرکدام از این وسایل، مزایای خاص خود را دارد ولی بیش‌ترین واحد مورداستفاده، سیستم چگالشی است. دلیل استفاده بیش‌تر از این نوع بویلر، بازدهی بالای آن نسبت به سایر انواع است. بازدهی این بویلرها گاهی تا 90 درصد بیش از سایر نمونه‌ها است. بازدهی بالاتر موجب صرفه‌جویی اقتصادی و حفظ منابع طبیعی می‌شود.
تفاوت اصلی میان انواع بویلر آن است که برخی از آن‌ها از هوای فشرده برای انتقال حرارت در سیستم استفاده می‌کنند و برخی دیگر بخارآب را از درون لوله‌های سیستم عبور می‌دهند.
واحدهایی که با هوای فشرده کار می‌کنند به یک مجرا در دیوار یا در سقف سیستم نیاز دارند که به سیستم متصل باشد. این وسایل دارای برگشت هوا هستند و می‌بایست فیلترهای تصفیه هوا بر روی آن‌ها نصب گردد. این فیلترها برای به دام انداختن هرگونه ماده حساسیت‌زا و ذرات خاک موجود در هوا طراحی‌شده‌اند و هوایی پاک را در میان دریچه‌ها تولید می‌کنند.
وقتی‌که به ترکیبی از یک سیستم سردکننده و گرم‌کننده نیاز باشد، هوای فشرده بهترین انتخاب است. دمای هر منطقه با انجام تنظیماتی بر روی ترموستات، قابل‌کنترل است. ترموستات زمان تولید گرما و خاموش شدن سیستم را کنترل می‌کند. همچنین دریچه‌هایی باقابلیت باز و بسته شدن در هر اتاق نیاز است که در صورت لزوم با تنظیم آن‌ها بتوان به دمای موردنظر دست‌یافت. سرعت سرد و گرم کردن سیستم‌هایی که با هوای فشرده کار می‌کنند، نسبت به سایر سیستم‌ها بیش‌تر است.
سیستم‌های بخار، آب را تا جایی که بخار شود گرم می‌کنند. بخار تولیدشده از طریق لوله‌کشی به رادیاتورها وصل می‌شود. رادیاتورها نیز گرما را به فضای اتاق انتقال می‌دهند. بازده این واحدها کم‌تر از واحدهای هوای فشرده است.

بویلرهای تجاری در حقیقت نمونه‌هایی بزرگ‌تر از بویلرهای خانگی هستند. بویلرهای تجاری عمدتاً از هوای فشرده استفاده می‌کنند و سیستم‌های تولید بخار در برخی کاربردهای خاص مورداستفاده قرار می‌گیرند.


 

2020 © Copyright - almaatech.ir