انواع اواپراتور


اواپراتورها
اواپراتور در حقیقت یک مبدل حرارتی است که در اثر تبخیر ماده مبرد در داخل آن حرارت از محیط سرد می‌گیرد. از نظر ساختمان اواپراتورها به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند:
1- اواپراتور کویلی ساده
2- اواپراتور صفحه‌ای
3- اواپراتور کویلی پره دار

اواپراتور کویلی ساده و صفحه‌ای به خاطر اینکه مبرد در داخل کویل ساده تبخیر می‌شود در یک دسته قرار می‌گیرند. ولی اواپراتور پره دار در حقیقت دارای دو سطح تبادل حرارت هستند به این معنی که حرارت از هوا یه سیال به پره‌ها منتقل و پره‌ها حرارت را از طریق سطح لوله به ماده مبرد انتقال می‌دهند.
اواپراتورهای کویلی و صفحه‌ای از لوله‌های فولادی و یا مسی ساخته می‌شوند. لوله‌های فولادی معمولا در ساختن اواپراتورهای بزرگ و سیستم‌های آمونیاکی کاربرد داشته‌اند و از لوله‌های مسی برای سیستم‌های تبرید کم ظرفیت و آن‌هایی که مبردشان غیر از آمونیاک است استفاده می‌شود.


اواپراتورهای صفحه‌ای
در انواع مختلف ساخته می‌شوند یک نوع آن از دو صفحه فلزی ساده یا فرمدار تشکیل سده که به هم متصل هستند و ماده مبرد بین دو صفحه و ازداخل شیارها عبور می‌کند.
این نوع اواپراتورها بیش‌تر در دستگاه‌های سرد کننده خانگی استفاده می‌شوند و از محاسن آن راحتی تمیز کردن اقتصادی بودن تولید و آسان بودن فرم گیری آن‌ها می‌باشد.
همچنین این نوع اواپراتور را می‌توان به عنوان دیوارهای داخلی فریزرها  - در سردخانه‌ها کابینت بستنی و دستگاه‌های نوشابه سردکن مشابه به کار می‌رود.


اواپراتور نوع خشک و مرطوب
اواپراتورها بر حسب نوع ماده مبرد جریانی در داخل آن‌ها نیز می‌توان تقسیم بندی کرد که اواپراتور خشک و اواپراتور مرطوب نامیده می‌شوند.
در اواپراتور خشک مایع مبرد ورودی به داخل لوله‌ها شروع به تبخیر می‌شود و تا آخر لوله‌ها مایع تبخیر شده و جذب حرارت می‌کند.
در اواپراتور مرطوب همیشه مایع سرد مبرد در داخل لوله‌ها وجود داشته و لذا سطوح انتقال حرارت خیلی خوبی موجود خواهد بود. این اواپراتور دارای یک مخزن مایع مثل مخزن ذخیره مایع می‌باشد که مایع مورد نیاز اواپراتور در آن موجود است و همیشه لوله اواپراتور را پر نگه می‌دارد.

2020 © Copyright - almaatech.ir