اصول کار چیلرهای آبی


اصول کار در این دستگاه‌ها به این صورت است که سیال مبرد که در داخل لوله‌ها جریان دارد وارد ناحیه‌ای که قصد سرد سازی داریم می‌شود و گرمای محیط را می گیرد و با این کار مبرد تبخیر شده و باعث سرد شدن محیط می‌شود.


بعضی نکات درباره چیلر تراکمی:
1- اختلاف دمای آب رفت و برگشت از چیلر به برج خنک کننده بایستی 5 درجه باشد.
2- آب رفت به برج خنک کننده دارای دمای 28 درجه می‌باشد.
3- قبل از تزریق گاز بایستی شیر سرویس مربوطه را بست.
4- هنگام وکیوم کردن چیلر بایستی چیلر را خاموش کرد.
5- می‌بایست فشار مکش گاز فریون چیلر تراکمی برابر 45-75Psi و در دمش برابر 200-260Psi باشد (با کندانسور آبی).
6- معمولا لوله بزرگ‌تر لوله مکش یا برگشت بوده و لوله کوچک‌تر لوله دهش یا رفت می‌باشد.
7- در هنگام روغن زدن بایستی چیلر خاموش باشد.
8- هنگام کارکرد چیلر بایستی تمام شیرهای آن باز شامل مکش - رانش - مایع باز باشد.
9- بایستی فشار روغن حداقل 20چی اس ای بیش‌تر از فشار مکش باشد.
10- برای روشن کردن چیلر ابتدا بایستی فن برج خنک کننده را روشن کنیم. سپس پمپ فن کویل و بعد از آن پمپ برج خنک کننده را روشن می‌کنیم.
11- برای فشار زیاد و تست ازت از گیج قرمز استفاده می‌شود.
12- برای فشار کم و هم چنین وکیوم کردن چیلر از گیج آبی اسفاده می‌شود.
13- سطح شیشه نشان دهنده مایع مبرد بایستی صاف و بدون حالت کف زدگی باشد.
14- سطح روغن کمپرسور بین 1/2-1/4 سطح شیشه روغن نما باید تنظیم گردد.
15- مقدار اسید پیشنهادی برای چیلرها با هر ظرفیتی 1/5 کیلوگرم می‌باشد.
16- فشار وکیوم در کنار دریا 1.29 اینچ جیوه و در شهر تهران برابر 27 اینچ جیوه تنظیم می‌گردد.

2020 © Copyright - almaatech.ir