loader-img
loader-img-2
اصول نصب پمپ


در نصب پمپ‌ها باید همواره سعی نمود پمپ را پایین‌تر از سطح منبع مکش قرار داده تا فشار مکش مثبت ایجاد گردد، و در صورتی‌که این امر در بعضی از شبکه‌های آب‌رسانی مقدور نباشد، تا آنجایی که وضع ایستگاه‌های پمپاژ اجازه می‌دهد باید سعی نمود پمپ نزدیک سطح مایع منبع مکش قرار گیرد تا اختلالات کم‌تری در کار پمپ ایجاد گردد.
مسیر لوله کشی باید مستقیم و از ایجاد خم‌ها و زانوها و لوازمات لوله کشی نه چندان مورد نیاز اجتناب ورزید، بین زانویی و محل اتصال مکش باید لوله مستقیمی بطول لااقل 5 برابر قطر مکش فاصله ایجاد نمود. چرا که در غیراینصورت فشار مکش نامتعادلی ایجاد شده و یک طرف چشمه پروانه و محفظه مکش پر تر از طرف دیگر گردیده و تلفات هیدرولیکی پمپ زیاد و راندمان پمپ کم می‌گردد.
باید قطر لوله مکش یک نمره بیش‌تر از قطر مجرای رانش بوده و عمق مکش بین 5/4 تا 6 متر باشد، لوله مکش باید کاملا آب بندی بوده و از محبوس نمودن هوا در لوله مکش اجتناب ورزید، در قسمت اعظم لوله ورودی پمپ، فشار هوا کم‌تر از فشار جو بوده و برای مطمئن شدن از آب بندی لوله ورودی بعد از کارگذاری، یک شعله به قسمت‌های اتصالی نزدیک می‌کنند در صورتیکه درزی موجود باشد شعله بطرف لوله کشیده می‌شود لوله مکش باید 1 تا 2 متر پایین‌تر از حداقل سطح آب چاه باشد تا هوا وارد پمپ نگردد در قسمت رانش پمپ شیر یک طرفه جهت جلوگیری از حرکت معکوس آب و شیر تنظیم جهت کم و زیاد نمودن آب تعبیه نموده با صدمه‌ای به پمپ وارد نگردد.
جهت نصب پمپ‌ها اصولا یک شاسی محکم برای موتور و پمپ درنظر گرفته و از ایجاد نامیزانی که سبب فرسوده شدن بوش‌های اتصال و یاتاقان‌ها و احتمالا شکستن محور پمپ می‌گردد جلوگیری می‌شود همواره باید سعی نمود محور پمپ‌ها با موتور محرک آن در کارخانه میزان شود که این میزان نباید در اتصال و نصب پمپ بهم بخورد.
معمولاً صفحه‌ای به ضخامت 5/2تا 4 سانتی‌متر بین صفحه زبری پمپ و سطح بالایی فنداسیون در نظر گرفته می‌شود که با ملات سیمان پوشیده شده تا ناصافی‌های بالایی فونداسیون اصلاح و حرکت جانبی صفحه زبری پمپ کم شود.
درمسیر رانش پمپ، یک شیر دروازه‌ای و یک سوپاپ کنترل قرار می‌دهند، کار این سوپاپ حفظ پمپ در مقابل فشارهای اضافی وارد بر پمپ است.
سوپاپ انتهای لوله مکش باید لااقل 5/1 متر از سطح مایع مکش پایین‌تر بوده و پمپ نیز باید به سطح منبع مکش نزدیک باشد. پمپ و موتور را باید روی فونداسیون محکمی نگهداشت تا تنظیم آن خراب نگردد در غیر این‌صورت بوش‌های اتصال محور پمپ و موتور نیز یاتاقان‌های آن خراب و سبب شکستگی محور می‌گردد.

2020 © Copyright - almaatech.ir