اشتباهات مهم در نصب کولر گازی (قسمت سوم)


1- هرگز داخل لوله‌های سیکل مبرد را با اکسیژن تمیز نکنید. این کار باعث انفجار در داخل سیکل شده و با ورود اکسیژن به محفظه‌ی کمپرسور و ترکیب آن با روغن کمپرسور باعث آتش سوزی و یا نفجار کمپرسور می‌شود.

2- حتما دور اتصال لوله درین را با چسب و یا بست آب بندی نمایید. ضمنا در دستگاه داخلی سر اتصال دیگر درین که بلااستفاده است را حتما با در پوش مسدود نمایید.

3- پس از نصب و لوله کشی سیستم، تمامی لوله و اتصالات مخصوصا مناطق نشان داده شده (اتصالات پیچی و شیرهای سرویس) را تست نشتی کنید. می‌توان توسط آب صابون رقیق این کار را انجام داد. توجه نمایید که پس از نشت یابی، روی لوله‌ها را حتما از کف صابون تمیز نمایید.

4- هرگز لوله کشی را بیش از طول استاندارد انجام ندهید. لوله کشی با طول بیش‌تر از حد استاندارد باعث افت راندمان دستگاه، گردش نامناسب روغن در سیستم و نهایتا خرابی کمپرسور می‌گردد.

5- هرگز دو یونیت داخلی و بیرونی را در اختلاف سطحی بیش از حد استاندارد نصب نکنید. این کار باعث جمع شدن روغن کمپرسور در یونیت داخلی شده و برگشت آن به یونیت بیرونی و کمپرسور را مشکل نموده و باعث صدمه دیدن کمپرسور می‌شود.

6- مراقب زانوها و خم‌های لوله باشید. مسیری را انتخاب نمائید که به حداقل خم کاری نیاز داشته باشد. این کار موجب افت راندمان شدید دستگاه و یا نشتی گاز می‌شود. همچنین حتما لوله‌ها را با لوله خم‌کن و تحت زاویه‌ی مناسب خم کنید. مراقب باشید، لوله‌ها له یا دو پهن نشوند.

7- به سایز لوله‌های مبرد توجه کنید. در صورت اشتباه بودن سایز لوله‌ها عملکرد صحیح و عمر طولانی را نمی‌توان انتظار داشت. اگر لوله‌ی گاز مبرد، بزرگ‌تر از حد استاندارد باشد، جریان مبرد در هنگام کار بسیار آهسته خواهد بود و برگشت روغن، کمپرسور را با مشکل مواجه خواهد کرد. اگر لوله‌ی گاز مبرد کوچک‌تر از حد استاندارد باشد، سیستم دچار افزایش افت فشار و کاهش ظرفیت شده و نهایتا انتظار خوبی از آن نمی‌توان داشت.

8- انتخاب سایز مناسب لوله، جنس مرغوب، ضخامت توصیه شده، کم‌ترین طول عایق و کابل مناسب اصول اولیه‌ی نصب دستگاه تهویه مطبوع می‌باشد.

9- به عایق‌کاری لوله‌های مبرد توجه نمایید. نداشتن عایق و یا عایق‌کاری نادرست، باعث کاهش ظرفیت دستگاه و ایجاد فشار غیر طبیعی می‌شود.

10- هرگز دو لوله مایع و گاز را در یک غلاف عایق قرار ندهید. حتما لازم است بین دو لوله عایق باشد.
 

2020 © Copyright - almaatech.ir