اسیدشویی چیلر

 


1. با توجه به اهمیت فوق العاده عملکرد سطوح تبادل حرارت در کندانسور بعنوان یکی از 4 رکن اصلی سیستم چیلر آبی از یک طرف و امکان کاهش ظرفیت انتقال حرارت در کندانسور به دلیل تشکیل رسوبات بر روی این سطوح، لازم است شستشوی کندانسور بصورت منظم و سالیانه انجام پذیرد (با توجه به نوع آب و همچنین شرایط آب و هوایی ممکن است نیاز به شستشوی مجدد در اواسط فصل نیز باشد.)


2. آبی که در سیستم چیلر در گردش است، نقش اصلی را در انتقال حرارت به عهده دارد و لذا لازم است از نظر میزان رسوب گذاری، خوردگی و آلودگی‌های بیولوژیکی همواره تحت کنترل باشد. همچنین لازم است کلیه صافی‌ها نیز به صورت مرتب مورد بازدید قرارگیرد که یک دوره سه ماه می‌تواند جهت کنترل صافی لحاظ گردد.


3. کندانسور چیلر بعد از مدتی کار کردن، معمولاً رسوب می‌گیرند و باید رسوب زدایی شوند و روش رسوب زدایی کندانسور به شرح زیر است:

الف) در صورتی که امکان باز کردن درب کندانسور چیلر وجود داشته باشد، با دیدن درون کندانسور از عدم وجود جسم خارجی مانند ذرات آهن، پلاستیک و یا هر جسم خارجی دیگر مطمئن شده و در صورتی که چیزی در کندانسور چیلر مشاهده شد، بایستی محل ورود آن را بررسی نمود برای مثال در صورت دیدن فلز و زنگ باید تمام صافی‌ها، پمپ‌ها و برج‌ها بررسی شده و در صورت نیاز، تعویض یا تعمیر گردند.
در صورتی که مقدار جرم و رسوب داخل کندانسور کم بوده یا دستگاه چیلر ظرفیت پایینی داشته باشد، می‌توان پس از خاموش کردن فن‌های برج خنک کننده، ماده رسوب زدا با حجم معینی در تشت برج خنک کننده ریخته و پمپ کندانسور را روشن نمود تا مخلوط ماده رسوب زدا و آّب شروع به تمیز کردن مسیر و کندانسور نماید. این عمل باید آنقدر ادامه پیدا کند تا کندانسور چیلر کاملا تمیز گردد. مقدار تقریبی اسید مورد نیاز برای رسوب زدایی، در صورت مایع بودن حداکثر هر گالن (20 لیتری) برای 15 الی 20 تن تبرید می‌باشد. البته باید طول مسیر را نیز در نظر گرفت. بعد از اتمام شستشوی کندانسور با اسید، باید تمام مسیر لوله‌ها و کندانسور چیلر را به وسیله آب تمیز کاملا شسته و از خارج شدن باقیمانده اسید از مسیر اطمینان حاصل گردد. در این روش باید از اسیدهای ضد خوردگی استفاده نمود تا به پروانه برج خنک کننده آسیبی وارد نشود.

ب) در صورتی که مقدار جرم و رسوب داخل کندانسور زیاد بوده یا ظرفیت چیلر بالا باشد باید از روش دیگری استفاده کرد. باید ابتدا رسوبات موجود در داخل کندانسور را بوسیله فشار آب خارج کرده و پس از اطمینان از مسدود نبودن تک تک لوله‌های کندانسور (در صورتی که امکان بازدید درون لوله‌ها وجود داشته باشد)، نوع رسوب را بررسی می‌کنیم زیرا هر نوع رسوب، مواد رسوب زدای خاصی نیاز دارد.
البته اکثر رسوب‌ها در بسیاری از مناطق به دلیل سختی بالای آب و عدم سختی گیری مناسب آب، از عناصر گچی و کلسیم می‌باشد که در این حالت از رسوب زداهایی مانند دی اسکلر (descaler)، آنال یا رسوب زداهای گیاهی استفاده می‌شود.


4. پس از مسدود کردن مسیر رفت و برگشت برج خنک کننده به کندانسور و اطمینان از عدم نشتی شیرآلات (در صورتی که شیرآلات آب بند نباشند می‌توان از پلیت یا کپ کور استفاده کرد) با استفاده از یک دستگاه الکتروپمپ با هد و دبی مناسب و یک دستگاه منبع ذخیره متناسب با حجم ذخیره کندانسور می‌توان عمل اسیدشویی را انجام داد. برای مطمئن شدن از محکم بودن تمامی بست‌ها و لوله‌های مورد استفاده و نیز باز بودن تمام لوله‌های کندانسور، یک مرتبه مراحل با آب خالص انجام می‌شود بدین ترتیب که منبع اسید شویی را از آب ترجیحا گرم پر کرده و توسط پمپ، آب را از مخزن کشیده و به پایین‌ترین قسمت کندانسور چیلر وارد می‌شود و پس از پر شدن کندانسور با آب، از بالاترین قسمت کندانسور آب به منبع برگردانده می‌شود.


5. پس از حصول اطمینان از گردش کامل و بدون مشکل آب، اسید رقیق شده (توسط آب گرم) که در منبع ذخیره شده، توسط پمپ اسید (پروانه و حوضینگ پمپ می‌بایست از مواد ضد خوردگی مانند پلاستیک باشد) در مسیر کندانسور جریان یافته و مجدداً اسید خروجی از کندانسور چیلر به داخل مخزن ذخیره هدایت می‌گردد. پس از اینکه رسوبات کاملا توسط اسید شسته شد، این مراحل باید مجدداً با آب تمیز و سپس با مواد خنثی و همچنین دوباره با آب تمیز تکرار گردد.
 

 

2020 © Copyright - almaatech.ir