اسپلیت با کولر گازی چه تفاوتی دارد؟


اسپلیت یونیت یا اسپلیت مفهوم دوتایی را انتقال می‌دهد یعنی بخش اعظم کولرهای گازی همین اسپلیت‌ها می‌باشند که از دو بخش یونیت داخلی و یونیت خارجی تشکیل شده‌اند اما کولر گازی مفهوم گسترده‌تری را انتقال می‌دهد که علاوه بر اسپلیت‌ها شامل کولرهای گازی پنجره‌ای و پرتابل نیز می‌شود.

2020 © Copyright - almaatech.ir