استفاده درست از کولر خودرو

 


به کار گرفتن نادرست کولر خودرو موجب ایجاد دردسر برای راننده و سرنشینان در این روزهایی می‌شود که با اوج‌گیری گرمای هوا و افزایش استفاده رانندگان از کولر خودروهایشان همراه شده است.
کولر خودرو نیز مانند هر وسیله دیگری نیاز به سرویس سالانه دارد. گاز کولر خودرو موسوم به «فرئون» هر دو سال یک بار باید شارژ شود و اگر این اتفاق صورت نگیرد به جای هوای خنک و مطبوع، هوای گرم و مرطوب از آن خارج میشود.
برای جلوگیری از انتشار بوی بد پس از روشن کردن کولر خودرو باید دستگاه تصفیه هر چند وقت یک بار تعویض شود. البته برای پیشگیری از این مشکل میتوان یکی دو دقیقه پیش از روشن کردن کولر، تنها فن آن را فعال نمود.
وقتی کولر خودرو روشن است، مصرف سوخت به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. استفاده نادرست و غیر اصولی از کولر خودرو می‌تواند مصرف سوخت را تا 30 درصد افزایش دهد.
در سر بالایی‌ها‌ که موتور خودرو فشار زیادی را تحمل می‌کند، نباید با روشن کردن کولر فشار بیش‌تری را به خودرو تحمیل نمود. بر خلاف این موضوع استفاده از کولر خودرو در سراشیبی‌ علاوه بر این که داخل خودرو را خنک می‌کند، سوخت زیادی مصرف نکرده و از سرعت اضافی خودرو نیز جلوگیری میکند.
در سفرهای بین شهری که سرعت خودروها زیاد است، پایین بودن شیشه باعث تشدید مصرف سوخت می‌شود و روشن کردن کولر به جای آن، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است اما در سفرهای درون شهری که سرعت خودرو کم است، پایین بودن شیشه به جای روشن کردن کولر مقرون به صرفه است.
 

 

2020 © Copyright - almaatech.ir