loader-img
loader-img-2
اجزای الکتریکی کولر گازی


همان‌طور که در مقاله، «اجزای مکانیکی کولر گازی» به برررسی اجزاء مکانیکی در کولر گازی و اسپلیت پرداختیم، در این مقاله به آشنایی با اجزاء الکتریکی کولر گازی و اسپلیت می‌پردازیم که شامل:

1- موتور الکتریکی
2- رله
3- اورلود
4- ترموستات
5- موتور فن
6- کلید چند حالته (مختص موتور فن)
7- لامپ خبر
8- خازن راه انداز
9- کلید اصلی کولر


اجزای الکتریکی کولر گازی:

1. موتور الکتریکی
موتور الکتریکی کولر از نوع موتور آسنکرون است. که با دو سیم پیچ اصلی و کمکی که در لحظه آغازین حرکت و به منظور دستیابی به بیش‌ترین مقدار گشتاور هر دو سیم پیچ با یک‌دیگر در مدار قرار دارند. پس از راه اندازی کولر سیم پیچ کمی توسط رله از مدار خارج می‌شود. پس از راه اندازی کولر سیم پیچ کمی توسط رله از مدار خارج می‌شود. پس از استارت و با حرکت موتور گاز سرماساز از مسیر برگشت مکیده می‌شود. پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مکانیکی کولر تزریق می‌شود تا در جای خود تولید سرما نماید.

2. رله
رله از جمله عناصری است که وجود آن در مجموعه الکتریکی اکثر ماشین‌های سرماساز از مسیر برگشت مکیده شده پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مکانیکی کولر تزریق می‌شود تا در جای خود تولید سرما نماید

3. اورلود
اورلود علاوه بر جریان کششی موتور حرارت داخل کمپرسور را نیز تحت کنترل خود دارد. به هر دلیل هر یک از دو مورد مذکور از حد معینی تجاوز نماید اورلود تحریک شده و مدار الکتریکی کمپرسور را باز خواهد نمود. مادامی که عیب در مجموعه کولر وجود داشته باشد راه اندازی آن به واسطه وجود اورلود غیر ممکن خواهد بود. بدیهی است حساسیت بی مورد اورلود به عبور جریان و یا افزایش دما می‌تواند منجر به بروز عیوب جدی در دستگاه شود.

4. ترموستات
به کمک ترموستات تولید سرما در کولر کنترل می‌شود. از آن‌جا که لوله بلوی ترموستات مماس با اواپریتور قرار دارد ازدیاد سرمای گاز داخل لوله بلور و در نتیجه گاز درون مجموعه، لوله مویی فانوسک ترموستات را تحت تأثیر قرار داده و موجب عملکرد (اتومات) کلید ترموستات می‌شود. بدیهی است با افزایش دما و انبساط فانوسک بر اثر افزایش حجم گاز کلید ترموستات مجددا به حالت بسته در آمده و سرماسازی کولر دوباره آغاز خواهد شد.

5. موتور فن
از آن‌جا که نیاز به هوای خنک در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است، موتور فن یا به عبارتی موتوری که قرار است هوای جهت لازم جهت وزیدن به اواپریتور را تأمین کند نیز چند سرعته است. یک سیم مشترک و بازی تعداد دورشان دارای سرسیم‌های خروجی از موتور هستند.

6. کلید چند حالته (فن)
توسط این کلید به سرعت‌های مختلف فن فرمان داده می‌شود. این کلید تا حدودی یاد آور کلید چند حالته پنکه سقفی است با این تفاوت که در ساختمان این کلید از سیم پیچ با خروجی‌هایی متفاوت استفاده نشده است.

7. لامپ خبر
توسط این لامپ حالت کار کمپرسور مشخص می‌شود. در اکثر کولرهای گازی لامپ خبر را با کمپرسور را در حالت موازی قرار می‌دهند تا روشن شدن آن بیان‌گر تولید سرما در کولر باشد و خاموشی آن نیز اتومات ترموستات را نشان می‌دهد. جایگاه لامپ خبر در قسمت تابلوی برق کولر گازی است.


 

2020 © Copyright - almaatech.ir