loader-img
loader-img-2
اجزای اصلی چیلر

چهار بخش اصلی: کمپرسور (متراکم کننده)، کندانسور (تقطیر کننده)، اواپراتور (تبخیر کننده) و اکسپنشن والو (منبسط کننده) هستند.

در چیلر تراکمی ماده مبرد در اثر عمل پمپ گونه کمپرسور متراکم می‌شود و پس از افزایش فشار و دما به سمت کندانسور جریان می‌یابد. گاز داغ ضمن تبادل حرارت با آب ارسالی از سوی برج خنک کن یا هوای خنک در کندانسور تقطیر شده و بصورت مایع داغ، کندانسور را به سمت شیر انبساطی در ورودی اواپراتور ترک می‌کند. عبور مایع مبرد از شیر انبساطی توام با افت فشار است. از این رو مایع، آمادگی لازم برای تبخیر را در داخل اواپراتور کسب می‌کند و پس از ورود به فضای اواپراتور با جذب حرارت از لوله‌های آب سیستم (آب تغذیه کننده وسایل تبادل حرارت همچون فن کویل) تبخیر می‌شود و بصورت گاز از طریق لوله مکش به کمپرسور باز می‌گردد و چرخه سرمایش بار دیگر از سر گرفته می‌شود. رایج‌ترین روش طبقه بندی جیلرهای تراکمی بر اساس کمپرسور و کندانسور صورت می‌گیرد.

اجزای اصلی
 - کمپرسور (متراکم کننده):
کمپرسور یا متراکم کننده در انواع مختلف نقش پمپاژ و تراکم ماده مبرد را در یک چرخه سرمایشی به عهده دارد. گوناگونی کمپرسور می‌تواند وجه تمایزی در انواع جیلرهای تراکمی باشد. کمپرسورهای رفت و برگشتی، دوار، گریز از مرکز (سانتر فیوژ)، حلزونی و اسکرال از انواع مختلف کمپرسور هستند که در سیستم‌های تراکمی سرمایشی کاربرد دارند.


 - کندانسور (تقطیر کننده):
کندانسور گاز مبرد را بعد از تراکم تبدیل به مایع می‌کند. کندانسورها برای مایع نمودن ماده مبرد باید به نحوی خنک شوند. عامل خنک کن می‌تواند جریان هوا یا آب باشد. کندانسورها بر اساس نحوه خنک شدن و تقطیر گاز داغ در سه گروه کندانسورهای آبی، هوایی و تبخیری طبقه بندی می‌شوند.
کندانسور هوایی با دارا بودن یک یا چند باد زن و عبور هوا از روی کویل حاوی گاز داغ موجب تقطیر مبرد می‌شود. کندانسورهای هوایی برای مناطقی که رطوبت نسبی هوا بالاست کاربرد بیش‌تری دارد.


 - اواپراتور (تبخیر کننده):

 - اکسپنشن والو (منبسط کننده):

 

 - کنترل کننده های فشار در چیلر تراکمی:

 - کنترل فشار بالا و پایین:
این وسیله جهت کنترل کردن فشار دستگاه می‌باشد، دو لوله موئین در این کنترل وجود دارد که لوله LP را به قسمت مکش کمپرسور متصل کرده و لوله HP را به قسمت فشار بالا. در سیستم چیلر کمپرسور باید با فشار مکش و دهش معینی کار کند. هرگاه از این فشار کم‌تر یا بیش‌تر شود این کنترل عمل کرده و دستگاه را خاموش می‌کند. کنترل فشار بالا و پایین قابل تنظیم می‌باشد. در چیلر تراکمی با کندانسور آبی معمولا فشار پایین را روی 30 psi و فشار بالا را روی psi 220 و با کندانسور هوایی فشار پایین را روی 40 و فشار بالا را روی 250 psi می‌توان تنظیم کرد. اگر کمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود باید از سیستم رفع عیب شده و کلید ریست را فشار دهیم ولی اگر بر اثر فشار پایین قطع شود دوباره بر اثر افزایش گاز دستگاه روشن می‌شود.


 - کنترل فشار روغن:
این وسیله جهت کنترل کردن مداوم فشار روغن کمپرسور می‌باشد. اگر در کمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه دیدن آن می‌شود. کنترل روغن دارای دو لوله موئین می‌باشد که یکی از آن‌ها به قسمت ساکشن (مکش) کمپرسور و دیگری به قسمت فشار روغن کمپرسور متصل می‌شود. بین فشار مکش کمپرسور و فشار روغن باید حداقل 10 psi فشار باشد در غیر این صورت کنترل روغن فرمان قطع می‌دهد. هنگامی که کنترل روغن احساس کند که فشار زیر 10 psi است یک هیتر در داخل کنترل روغن شروع به گرم شدن می‌شود و پس از تقریبا 90 ثانیه حرارت هیتر باعث قطع شدن جریان شده و کمپرسور خاموش می‌شود.


 

2020 © Copyright - almaatech.ir