loader-img
loader-img-2
آشنایی مختصر با ایر واشر

دستگاه ایر واشر غبار و ذرات و سایر آلودگی‌ها را از هوایی که به آن وارد می‌شود زدوده و هوای تمیز را بیرون می‌دهد.

هوا توسط بادزن دستگاه به داخل مکیده شده و با عبور از دیفیوزر به قسمت آب‌فشان می‌رسد که در آن‌جا ذرات معلق و آلودگی‌ها توسط بارانی از پودر آب شسته شده و هوای تمیز به سمت محلمورد نظر تهویه می‌شود. آبی که برای شستشوی هوا بکار می‌رود باید قبل از گردش مجدد در دستگاه ایر واشر تمیز تمیز شود برای این کار آب از یک صافی عبور کرده و اجرام و ذرات از آن گرفته می‌شود.

در هوای خیلی سرد که امکان یخ زدن آب پاششی وجود دارد برای جلوگیری از این امر یک کویل گرمکن آب استفاده می‌شود. دستگاه ایر واشر علاوه بر زدودن گرد و غبار و آلودگی ها از هوا 3 کار مهم دیگر نیز انجام می‌دهد:
1. رطوبت زنی
2. رطوبت گیری
3. خنک کردن هوا به روش تبخیری

از این رو در هوای گرم و خشک به عنوان یک دستگاه خنک کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد

 

نگهداری دستگاه ایرواشر

نگهداری دستگاه ایرواشر شامل موارد زیر می‌باشد:

 - نظافت و تمیزکاری:
لازم است قسمت‌ها و اجزای زیر در فواصل زمانی معین مرتبا از اجرام و کثافات پاک شوند:

1. تیغه‌های دمپر و میله‌های رابط آن‌ها:
(در صورتی که دستگاه دمپر داشته باشد) در اینصورت باید زنگ روی دمپرها را پاک کرد.

2. کل قسمت‌های آب فشان شامل لوله‌های اصلی و لوله‌های قائم و نازل‌ها:
هر گونه گرفتگی نازل‌ها می‌تواند روی فشار و مقدار و کیفیت بارش آب تاثیر منفی بگذارد.

3. تست زیرین دستگاه و شناور فلو سوئیچ

4. تیغه‌های قطره گیر

5. صافی:
اگر صافی از نوع خود پاک شو نیست باید هر هفته تمیز شود.

6. واشر لاستیکی و کلیه درز بندها

7. سینی تجمع لجن


 - بادزن:
زوایای تیغه‌ها و فواصل آن‌ها باید مرتبا بازرسی و در صورت لزوم تنظیم شود. در فواصل زمانی معین باید موتور بادزن طبق دستورالعمل کارخانه سازنده پیاده شود و مورد بازرسی قرار گیرد.


 - روانکاری:
لازم است یاتاقان‌های بادزن هر 4 ماه بازرسی و گریس کاری شود (با گریس مقاوم در برابر آب).
یاتاقان‌های محور اصلی صافی خودکار باید بازرسی شود. اگر یاتاقان‌ها بصورت مستمر کار می‌کنند باید سالی یک مرتبه روانکاری شود و چنانچه خارج از آب کار می‌کنند باید هر 3 ماه یک بار روانکاری شود.

2020 © Copyright - almaatech.ir