1. خانه
  2. پروژه ها
  3. پروژه 20 واحدی دیباجی
پروژه 20 واحدی دیباجی
 
 
اجرا و نصب 3 دستگاه چیلر تراکمی وستن ایر با ظرفیت 40 تن تبرید و 50 تن تبرید در پروژه ی ساختمان 10 طبقه 20 واحدی واقع در دیباجی توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir