1. خانه
  2. پروژه ها
  3. پروژه 9 واحدی پیروزی
پروژه 9 واحدی پیروزی
 
اجرا و نصب 9 دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت 24000 در ساختمان مسکونی واقع در پیروزی توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir